The Journeys of the Monk, Starling and the Wild Boar, 2017-2020
Rona Perlman (b. 1988)
Digital animation on paper collage;
Carbon paper, parchment paper, monotype, paint solvents on a transparency
H. 434, w. 91.5, d. 0.3
מסעות הנזיר, הזרזיר וחזיר הבר
רונה פרלמן, נ. 1988
 2017-2020

רונה פרלמן יצרה קולאז' מופשט שמזכיר מפה פיקטיבית המוכרת מספרי הרפתקאות. בבסיסה מבנה שהולך ומתפרק, ועל גבו מוטבעים דימויים של בעלי חיים שמובילים את העין בקו גיאומטרי ובלתי רציף, בעת שהם מוקרנים באנימציה ממוחשבת על גבי העבודה הסטטית וכמו מקימים אותה לחיים. הקולאז', העשוי כולו מניירות פחם ששימשו בעבר לצורך העתקה, מעלה שאלות של שעתוק ומקור באמנות. שאלות שמודגשות על ידי השימוש באנימציה הממוחשבת, המשכפלת את הדימוי אינספור פעמים באמצעים טכנולוגיים. 
Back to Top